Výsadba rastlín

Rastliny od nás sú plne prekorenené a dodávané výhradne v kontajneroch (pokiaľ nie je uvedené inak). Preto je ich možné vysádzať počas celej vegetačnej sezóny, teda od skorej jari až do neskorej jesene (keď nie je trvalo zamrznutá zem). Štandardne môžeme takto vysádzať takmer všetky rastliny z nášho sortimentu. Pri veľmi malých/mladých rastlinách s výsadbou počkáme, kým dostatočne zmohutnejú, teda ich pestujeme v kvetináči.

Rastliny menšieho vzrastu, chúlostivejšie rastliny, nepôvodné druhy a rastliny citlivejšie na namŕzanie ako napr. figa, albízia, dužistopka a pod. vysádzame výlučne na jar, najneskôr začiatkom leta, aby mali do príchodu zimy dostatok času na prekorenenie, aklimatizovanie a zmohutnenie. Pre takéto rastliny je najlepšie vyberať (pokiaľ je to možné) záveterné miesto, južne orientované a pokiaľ to rastlina vyžaduje aj slnečné stanovisko. Takto vysadené rastliny majú omnoho väčšiu šancu v našich podmienkach prežiť. 

Pred výsadbou do voľnej zeme je veľmi dôležité vybrať vhodné miesto pre konkrétnu rastlinu. Treba brať do úvahy vzrast stromu v dospelosti, slnečné a svetelné nároky, výdatnosť vlahy (teda či rastlina obľubuje sucho prípadne vlhkejšiu pôdu).

Výsadbu rastlín vykonávame vykopaním jamy, niekoľkonásobne väčšej ako kvetináč, v ktorom bola rastlina dodaná. Ak treba pripravíme kvalitný substrát, podľa nárokov konkrétnej rastliny (pH a pod.). Rastlinu vyberieme z kvetináča s celým koreňovým balom a vložíme do jamy. Substrátom/zeminou vyplníme zvyšný priestor jamy a následne dobre utlačíme.

Rastlinám náročnejším na živiny môžeme pomôcť na lepší štart mykorhíznimi hubami, kompostom, prípadne maštaľným hnojom. Maštaľný hnoj a kompost vždy vkladáme na spodnú časť jamy, ale najdôležitejšie je dať medzi rastlinu a maštaľný hnoj medzivrstvu substrátu, aby sme predišli spáleniu koreňov.

Ak je potrebné k rastline pridáme dostatočnú oporu. Drevený kôl, bambusovú tyč alebo inú vhodnú oporu. Menšie rastliny je lepšie viditeľne označiť, čo vám pomôže pri kosení, prípadne predísť poškodeniu rastliny technikou.

Rastliny ihneď po výsadbe dostatočne polejeme a v pravidelnom intervale (podľa nárokov na vlahu) polievame. Okolie rastlín udržiavame bez zaburinenia. Strih a rez podľa potreby a nárokov konkrétnej rastliny.
Ako úspešne vysádzať a pestovať palmy nájdete tu.