Pre včelárov

Včelárska – medonosná drevina je rastlina, z ktorej včely vo väčšom množstve berú znášku teda nektár z kvetov, prípadne peľ alebo medovicu.

Medonosné rastliny môžu byť umelo vysádzané vo vzdialenosti 2 – 5 km od úľov (rádius doletu včely) v ktorom včela nachádza potravu.

Medonosných drevín je veľa, ako napr. agát, lipa a pod., ale väčšina ich kvitne na jar, prípadne začiatkom leta. Drevín kvitnúcich počas neskorého leta, prípadne začiatkom jesene je pomerne málo, preto magicky priťahujú veľké množstvo včiel a tieto dreviny sú veľmi vyhľadávané chovateľmi včiel ako zdroj neskorého letného medu.

Medzi významné neskoro kvitnúce včelárske medonosné dreviny s vysokým zdrojom nektáru patria:

Evódia hupehenská – Evodia hupehensis (Tetradium daniellii)

Heptakodium jasmínovité – Heptacodium miconioides

Bradavec – Caryopteris

Paulownia plstnatá – Paulownia tomentosa

Sofora japonská – Sophora japonica

Lipa henryho – Tilia henryana

Gledíčia trojtŕňová – Gleditsia triacanthos

Štedrec ovisnutý – Laburnum anagyroides

Jaseňovec metlinatý – Koelreuteria paniculata

Budleja dávidova – Buddleja davidii

Medzi rastlinami a opeľovačmi je symbióza. Kvitnúce rastliny poskytujú opeľovačom peľ a nektár, a opeľovači ich takto rozširujú na iné rastliny a tak dochádza o opeľovaniu.

Znižovanie počtu včelstiev a ďalších druhov voľne žijúcich opeľovačov predstavuje jeden z mála viditeľných problémov dnešnej doby. Preto najjednoduchšia cesta pomôcť je vysádzať najmä medonosné rastliny na spestrenie pastvy pre včely a iných opeľovačov.